مدیریت زمان

تسلط روی مباحث آزمون لزوما شما را به نتیجه دلخواه نمی‌رساند، چون اگر زمانتان را مدیریت نکنید وقتی برای پیاده کردن همه سوادتان نخواهید داشت.
چرا سر همه‌ی امتحانات تشریحی مدرسه وقت کم نمی‌آورم اما سر جلسه آزمون تستی وقت نمی‌کنم به همه سوالات برسم؟
شاید پاسخ تشریحی زمانبرتر از پاسخ تستی باشد اما معمولا سوالات تستی پیچیدگی بیشتری دارند و درک صورت سوال و تشخیص راه حل زمانبرتر از امتحانات تشریحی است.
پس اگر تا الان در امتحانات تشریحی مدرسه مشکل زمان نداشته اید به این ۴ دلیل در آزمون تستی این مورد صدق نمی‌کند.

 
چطور سرجلسه آزمون زمان را کنترل کنیم؟
 
۱-روش× و-

به ترتیب از سوال اول شروع کنید و پیش بروید. هرسوالی را که در وقت استاندارد (حدود یک دقیقه است البته برای دروس مختلف متفاوت است.) میتوانید حل کنید، حل کنید و وارد پاسخبرگ کنید. هرسوال که بلد هستید اما از نظرتان وقت زیادی میخواهد را با علامت × کنار سوال نشان دارش کنید و در نهایت هر سوالی را که بلد نیستید(مثلا نخوانده اید) سریعا رها کنید با علامت – کنار سوال نشان دارش کنید.(نیازی نیست حتما × و – استفاده کنید هر علامتی میگذارید دیگر تغییرش ندهید.)حالا تا اینجای کار شما چون از یک سری سوال وقتگیر گذشته اید زمان داشته‌اید که به همه سوالات رسیده باشید و همه ساده ها را جواب داده باشید. اما با وقتگیرهایی که بلدیم چکار کنیم؟

 

 

 

 

۲-تکنیک زمان های پس اندازی
با این تکنیک میتوانید از زمان استاندارد هر درس کمی قرض بگیرید و پس انداز کنید. مثلا اگر زیست شناسی ۴۵ دقیقه وقت دارد شما در ۳۵ دقیقه ساده ها را جواب دهید. حالا وقتش رسیده وقت پس انداز شده را صرف سوالات وقتگیر کنید. احتمالا تا اینجا متوجه شده اید  که دو تکنیک مدیریت زمان از هم جدا نیستند و البته تکنیک سوم هم به دو تکنیک اول وابسته است.
 
 
 
 
 
 
 
۳- استراتژی بازگشت
اینکه وقت پس اندازی آخر هر دفترچه را صرف چه درس‌هایی یا بهتر است بگویم صرف چه مباحثی میکنید را استراتژی بازگشت میگویند که برای هر فرد کاملا متفاوت است و هرچقدر شناخت شما از خودتان و از مباحث بیشتر باشد، استراتژی درست‌تری را خواهید داشت. مثلا دفترچه شماره ۲ رشته تجربی شامل فیزیک و شیمی است و زمان پاسخگویی ۷۵ دقیقه است. اگر سوالات ساده تر فیزیک را در ۳۰ دقیقه و شیمی را نیز در ۳۰ دقیقه پاسخ دهید، ۱۵ دقیقه را پس انداز کرده‌اید، که میتوانید به سوالات وقت گیر بپردازید و طبق آمادگی خودتان و سطح سوالات، انتخاب میکنید که وقت بیشتر را به کدامیک بدهید. مثلا ممکن است بگویید شیمی راحت بود و ضریب بیشتر دارد، پس ۱۰ دقیقه را به شیمی و ۵ دقیقه را به فیزیک اختصاص میدهید. (استراتژی بازگشت برای هر فرد متفاوت است.)
برای اینکه بتوانید سوادتان را سرجلسه پیاده کنید این سه تکنیک را بارها و بارها در آزمون‌های آزمایشی و شبیه سازهای کنکور تمرین کنید تا بتوانید زمان را کنترل کنید و سوادتان را سر جلسه بدرستی پیاده کنید.